เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก


1. ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมารวมวันนี้ ท่านรู้สึก หดหู่ เศร้า หรือท้อแท้สิ้นหวัง หรือไม่(*)
กรุณาระบุข้อมูลค่ะ

ท่านมีแนวโน้มเป็นโรคซึมเศร้า กรุณาคลิกที่นี่ เพื่อทำแบบประเมินโรคซึมเศร้าด้วย 9Q เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือต่อไป

9Q

 
2. ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมารวมวันนี้ ท่านรู้สึก เบื่อ ทำอะไรก็ไม่เพลิดเพลินหรือไม่(*)
กรุณาระบุข้อมูลค่ะ

ท่านมีแนวโน้มเป็นโรคซึมเศร้า กรุณาคลิกที่นี่ เพื่อทำแบบประเมินโรคซึมเศร้าด้วย 9Q เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือต่อไป

9Q

กรุณาติ๊กถูกในช่องสี่เหลี่ยม
กรุณาระบุข้อมูลค่ะ