เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก


โรคทางใจ รู้เร็ว รักษาได้

โรคทางจิตเวชเกิดจากอะไร❓
               โรคทางจิตเวชเกิดจากความผิดปกติของสารเคมีในสมองเป็นหลัก นอกจากนี้ยังอาจจะเกิดจากสาเหตุอื่น ๆ ได้แก่ พันธุกรรม สารเสพติด ความเครียด ความผิดหวัง หรือการสูญเสียคนที่รัก


📌3 โรคฮิต ทางจิตเวช
👻โรคจิตเภท (Schizophrenia)
               พบมากที่สุด เป็นกลุ่มอาการของโรคที่มีความผิดปกติของความคิด และการรับรู้ที่ผิดไปจากความเป็นจริง ทำให้มีพฤติกรรมแปลกๆ ส่งผลเสียต่อการใช้ชีวิตประจำวัน

อาการ
               🤴หลงผิด
               ☠ประสาทหลอน
               🧠มีความคิดแปลกๆ      
               👥มีพฤติกรรมที่ผิดปกติจากคนอื่น
               ❌ไม่อยากพบใคร
               🚷ไม่ดูแลตนเอง
               ❓พูดคุยไม่รู้เรื่อง
               😑ไร้อารมณ์
               🩺หากมีอาการใดอาการหนึ่งติดต่อกันเกิน 1 เดือน ให้สงสัยว่าเป็นโรคจิตเภท ควรแนะนำให้ไปรับการรักษา ณ โรงพยาบาลใกล้บ้าน

การรักษา
               💊กินยา
               💟การทำจิตบำบัด
     

😭โรคซึมเศร้า (Depression)
               เป็นโรคทางจิตเวชด้านความผิดปกติทางอารมณ์ที่พบได้บ่อยในทุกเพศทุกวัย และเป็นสาเหตุหนึ่งของการฆ่าตัวตาย

อาการหลัก
               😥1. อารมณ์เศร้า ท้อแท้ ซึม หงอย ทั้งที่ตัวเองรู้สึกหรือคนอื่นก็สังเกตเห็น
               😕2. เบื่อ ไม่มีความสุขกับกิจกรรมที่เคยทำ

อาการร่วมอื่น ๆ
               🍔3. เบื่ออาหาร หรือกินมากเกินไป
               🛌4. นอนไม่หลับ หรือหลับมากเกินไป
               💡5. ไม่มีสมาธิ กระวนกระวาย หรือเชื่องช้าลง
               😰6. อ่อนเพลีย ไร้เรี่ยวแรง ไม่มีสมาธิ ใจลอย ตัดสินใจอะไรไม่ได้
               💀7. ตำหนิตัวเอง หรือรู้สึกตัวเองไร้ค่า คิดเรื่องการตาย

               🩺หากมีอาการในข้อ 1 หรือ ข้อ 2 อย่างน้อย 1 ข้อ และอาการร่วมอื่นๆ อย่างน้อย 5 อาการขึ้นไป และเป็นต่อเนื่องอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ให้สงสัยว่าเป็นโรคซึมเศร้า ควรแนะนำให้ไปรับการรักษา ณ โรงพยาบาลใกล้บ้าน

การรักษา
               💊กินยาต้านเศร้าอย่างน้อย 6-9 เดือน
               💟การทำจิตบำบัด

😃😭โรคอารมณ์สองขั้ว (Bipolar)
               เป็นโรคที่ผู้ป่วยมีการแสดงออกถึงความผิดปกติทางอารมณ์เป็นอาการสำคัญ จะมีอารมณ์สองอารมณ์ที่ผิดปกติแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด

อาการ
ดีผิดปกติ
               💪คึกคัก มีกำลังวังชา
               🛌ไม่ยอมหลับ ไม่ยอมนอน
               💬พูดมาก พูดเร็ว
               😡ใครขัดใจจะหงุดหงิด
               👍เชื่อมั่นในตัวเองสูง
               💰ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
               🪁มีอารมณ์ทางเพศเพิ่มมากขึ้น
เศร้าผิดปกติ
               😰เศร้า หดหู่
               🚷ไม่อยากพบใคร
               🚫ไม่อยากทำอะไร
               💡คิดช้า ไม่มีสมาธิ
               ⛔คิดลบ
               😰คิดว่าตัวเองไร้ค่า
               🔪คิดฆ่าตัวตาย

การรักษา
               💊กินยา
               💟การทำจิตบำบัด