เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก


สิ่งดีดี มีทุกวัน

               คนเรามักจดจำเรื่องราวที่เป็นปัญหาของชีวิต จดจำอุปสรรคต่าง ๆ ที่ต้องพบเจอได้มากกว่าเรื่องราวดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ลองสังเกตดูในวันที่เราเดินเล่นในธรรมชาติ เต็มไปด้วยต้นไม้สวยงาม แต่เราอาจมองเห็นกิ่งไม้หัก ท่อนไม้ที่ตกอยู่บนพื้น และจดจำสิ่งเหล่านี้ได้มากกว่าต้นไม้ที่ยังอยู่เป็นปกติอีกเป็นจำนวนมาก หรือในเวลาที่เรามีเรื่องไม่สบายใจ แม้จะรู้ตัวว่า ไม่ควรคิดถึงมัน และพยายามหยุดคิด แต่เราก็ไม่สามารถหยุดคิดถึงปัญหานั้นได้
               นี่เป็นแนวโน้มตามธรรมชาติของจิตใจคนจำนวนมาก เรามักมองเห็นปัญหาที่ทำให้ทุกข์ใจ แต่มองข้ามสิ่งดี ๆ ที่คอยเกื้อหนุนชีวิตของตัวเองไป
               การคิดทบทวนถึงสิ่งดี ๆ ในชีวิต เป็นการฝึกฝนตนเอง ให้รู้จักมองเห็นสิ่งดีที่คอยเกื้อหนุนชีวิต ช่วยให้มีกำลังใจและมีความสุขได้มากขึ้น เราฝึกได้ด้วยการจัดเวลาคิดทบทวนสิ่งดี ๆ เป็นประจำโดยการตั้งถามกับตัวเองว่า “วันนี้ / สัปดาห์นี้ มีสิ่งดี ๆ อะไรเกิดขึ้นบ้าง”
               การฝึกมองโลกแง่ดี ช่วยเรามองปัญหาในแง่ดี มองเห็นโอกาสที่แฝงมากับปัญหา มองเห็นบทเรียนชีวิตที่จะช่วยให้เราเติบโตและเข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้น เราฝึกฝนได้ด้วยการตั้งคำถามกับตัวเองในเวลาที่พบกับปัญหาต่าง ๆ ว่า “ปัญหานี้ มีแง่ดีอะไรบ้าง”

               💭การคิดทบทวนสิ่งดี ๆ ในชีวิต
               ก่อนเข้านอนทุกคืน ให้คิดทบทวนถึงสิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้นในวันนั้น อย่างน้อย 5 เรื่องในวันหยุดสุดสัปดาห์ จัดเวลาคิดทบทวนถึงสิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นั้น อย่างน้อยอีก 5 เรื่อง
               💡การฝึกมองโลกแง่ดี
               ทุกครั้งที่พบกับปัญหาอะไรก็ตาม ฝึกถามตัวเองว่า ปัญหานี้มีแง่ดีอะไรบ้างพยายามเปิดใจรับความคิดใหม่ๆ ที่จะช่วยให้เรามองเห็นโอกาสที่แฝงมากับปัญหามองเห็นบทเรียนชีวิตที่เราได้จากปัญหานั้น
               📝ตัวอย่างการบันทึกสิ่งดี ๆ และการฝึกมองโลกแง่ดี
               วันที่ .........................
               สิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้นในวันนี้ ....................................................................................................................
               บันทึกการฝึกมองโลกแง่ดี
               ปัญหา คือ .......................................................................................................................................
               แง่ดีของปัญหานี้ คือ.......................................................................................................................