เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก


แค่ให้ ก็สุขใจ

               💞"การให้" นำไปสู่ความรู้สึกอิ่มเอม และมีความสุข เพราะทำให้คนเรารู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่าและมีความหมาย ซึ่งการให้มีหลายรูปแบบ เช่น ให้สิ่งของ ให้โอกาสผู้อื่น ให้ความรักและกำลังใจ ให้ความรู้ ให้อภัย ซึ่งการที่เราได้ให้สิ่งดี ๆ แก่ผู้อื่น ผู้อื่นเป็นสุข ตัวเราเองก็จะมีความสุขมากขึ้นไปด้วย

 

📄ตัวอย่างกิจกรรมการมอบสิ่งดี ๆ ให้แก่ผู้อื่น
               🤝 การเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครต่าง ๆ เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ชุมชน
               📢 การเป็นมัคคุเทศก์นำเที่ยวในท้องถิ่นของตนเอง
               ⛺ ร่วมจัดสวนของชุมชน
               👩‍🦯 การช่วยคนตาบอดหรือคนพิการ ข้ามถนน
               🩸 บริจาคเลือด
               💰 บริจาคเงินหรือสิ่งของ
               📚 การให้หนังสือดี ๆ สักเล่มหนึ่งหรือการให้กำลังใจ แก่คนที่ล้มเหลว เพื่อปลุกเร้าให้เขามีกำลังใจอีกครั้ง
               🌅 การช่วยทำความสะอาด แม่น้ำ ลำคลอง ถนน ที่สาธารณะต่าง ๆ
               📌เพราะ "ความสุขที่ยิ่งใหญ่ คือ ความสุขที่เกิดจากที่เราได้เป็นผู้ให้"

 

📝บันทึกการมอบสิ่งดีให้ผู้อื่น
               📅วันที่ .........................
               👍สิ่งดี ๆ ที่มอบให้ผู้อื่นในวันนี้ .................................................................
               📅วันที่ .........................
               👍สิ่งดี ๆ ที่มอบให้ผู้อื่นในวันนี้ .................................................................
               📅วันที่ .........................
               👍สิ่งดี ๆ ที่มอบให้ผู้อื่นในวันนี้ .................................................................