เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก


ทุกปัญหา มีทางออก

               ❓เมื่อมีปัญหา เราควรคิดถึงสิ่งที่เราทำได้ แล้วเรียบเรียงเป็นแผนการลงมือทำ จะช่วยทำให้เรารู้สึกว่า เรายังตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ได้ เราจัดการชีวิตได้
📋กระบวนการในการแก้ปัญหา
               🔍1. การวิเคราะห์และระบุปัญหา เป็นการทำความเข้าใจปัญหา หากเราสามารถเข้าใจปัญหาได้ชัดเจนก็เท่ากับว่าเราได้แก้ปัญหานั้นไปแล้วครึ่งหนึ่ง ทุกครั้งที่เราพบปัญหาควรถามตัวเองว่า สิ่งที่เราคิดว่าเป็นปัญหานั้นมันเป็นปัญหาอย่างไร? แล้วลองสรุปด้วยประโยคสั้น ๆ เพื่อตอบคำถามว่าให้ได้ว่าปัญหาคืออะไร การตั้งคำถามว่า “เรื่องนี้เป็นปัญหาอย่างไร” จะช่วยให้เห็นผลกระทบที่เรากำลังกังวลใจได้ชัดเจนขึ้น
               📄2. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับปัญหา มองให้เห็นถึงสาเหตุของที่มาของปัญหาที่เกิดขึ้น
               📑3. พัฒนาทางเลือกในการแก้ปัญหา ควรหาทางเลือกในการแก้ปัญหาไว้หลายทาง เพื่อหาทางออกหรือทางแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด
               📝4. ประเมินทางแก้ไขปัญหาแต่ละทาง เพื่อสรุปหาทางเลือกว่าทางเลือกใดให้ผลที่ดีที่สุด สิ่งสำคัญคือต้องไม่ประเมินตามใจตนเอง โดยไม่มองถึงเหตุและผลที่เป็นไปได้
               💡5. เลือกทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด
               ✅6. ดำเนินการแก้ไขปัญหา และติดตามผลของการแก้ไขปัญหา เพื่อดูว่าผลของการแก้ไขปัญหาเป็นไปตามที่ประเมินไว้หรือไม่ ถ้าผลที่ได้คลาดเคลื่อนต้องทบทวนว่ามีอะไรเกิดขึ้น อาจต้องมีการย้อนกลับไปดูทางเลือกอื่น ๆ ที่อาจให้ผลดีกว่าทางเดิมที่เลือกไว้
               วิธีการจัดการปัญหานั้นเป็นกระบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่ละคนอาจมีการใช้วิธีการจัดการมากกว่าหนึ่งวิธีในเวลาเดียวกัน เมื่อพบปัญหาที่คล้ายคลึงกับปัญหาที่เคยเกิดขึ้น ก็อาจมีการใช้พฤติกรรมการจัดการปัญหาในแบบเดิมที่เคยทำหรือต่างไปจากเดิมก็ได้ ซึ่งเป็นการประเมินสถานการณ์ด้วยกระบวนการเรียนรู้ของแต่ละคน

 

🚫ละเว้นการแก้ปัญหาแบบต่าง ๆ ต่อไปนี้
               🚫อย่าแก้ปัญหาแบบวู่วาม ใช้อารมณ์เป็นใหญ่ เมื่อเจอปัญหา ให้พยายามสงบสติอารมณ์ อย่าเพิ่งเอะอะ โวยวาย ให้หายใจช้า ๆ ลึก ๆ สัก 4-5 ครั้ง หรือ นับ 1-10 ก่อนจะโต้ตอบอะไรออกไป จะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจภายหลังกับสิ่งที่ได้ทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ
               🚫อย่าหนีปัญหา แล้วหันเข้าหาบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนัน การเที่ยวกลางคืน ฯลฯ เพื่อช่วยให้สบายใจขึ้นแค่ชั่วคราว ให้กล้าเผชิญปัญหาและอย่าผัดวันประกันพรุ่ง รีบแก้ปัญหาเสียแต่เนิ่น ๆ อย่าปล่อยให้ค้างอยู่เป็นเวลานาน เพราะความเครียดจะสะสมมากขึ้นด้วย
               🚫อย่าคิดแต่จะพึ่งพาผู้อื่น จงถือคติ “ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” หัดใช้ความสามารถของตัวเองบ้าง จะได้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง แต่ถ้าปัญหานั้นเหลือบ่ากว่าแรงจริง ๆ ลองใช้ความสามารถของตัวเองแล้วก็ยังไม่ได้ผล ก็ให้ขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น
               🚫อย่าเอาแต่โทษตัวเอง คนเราทำผิดกันได้ ถ้าพลาดไปแล้ว จงให้โอกาสตัวเองที่จะแก้ไข และอย่าได้ทำผิดในเรื่องเดิมซ้ำอีก การเฝ้าคิดลงโทษตัวเองไม่ได้ช่วยแก้ปัญหา และไม่ได้อะไรขึ้นมา นอกจากความทุกข์ใจเท่านั้น
               🚫อย่าโยนความผิดให้คนอื่น จงรับผิดชอบในสิ่งที่ได้ทำร่วมกัน การปฏิเสธไม่ยอมรับผิดชอบโดยโยนความผิดให้คนอื่น ไม่ช่วยแก้ปัญหา มีแต่จะก่อความแตกแยกให้มากขึ้นเท่านั้นเอง