เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก


สมดุลงาน สมดุลชีวิต

               💭คุณเคยถามตัวเองบ้างหรือไม่ ว่าอะไรคือสิ่งสำคัญในชีวิต
               🔍วิธีง่ายๆ ในการค้นหาคำตอบ อาจทำได้โดยการตั้งคำถามกับตัวเองด้วยคำถามเหล่านี้
               ❓“คนเราเกิดมาทำไม”
               ❓“เรามีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไร”
               ❓“ถ้าเราจะต้องตายจากโลกนี้ไป เราอยากให้คนในครอบครัว เพื่อนฝูง คนรู้จักระลึกถึงเราว่าอย่างไร”
               จากนั้น ลองนำคำตอบที่ได้ มาเรียบเรียงเพื่อค้นหาว่า อะไรคือสิ่งสำคัญในชีวิตของคุณ?
               💡
คุณอาจพบว่า ชีวิตคนเรามีเรื่องสำคัญอยู่ด้วยกันไม่กี่เรื่อง และทุกเรื่องต่างก็เป็นแหล่งความสุขที่สำคัญ แต่เมื่อไรก็ตาม ที่เราใส่ใจด้านใดด้านหนึ่งมากเกินละเลยด้านอื่น ๆ ไป เมื่อนั้นความสุขในชีวิตก็จะลดน้อยลง ตัวอย่างเช่น หากเราให้ความสำคัญกับงานและเงินทองมากเกิน ละเลยความสัมพันธ์ในครอบครัวละเลยการดูแลสุขภาพ ชีวิตก็จะไม่มีความสุขอย่างที่ควร


               📌เราจึงจำเป็นต้องบริหารเวลาให้สมดุล ระหว่างการงาน สุขภาพ และครอบครัว
               💼การงาน เปิดโอกาสให้เราได้ใช้ศักยภาพ สร้างความสำเร็จที่ภาคภูมิใจ มีสังคมและเพื่อนฝูง มีรายได้ และความมั่นคงในการดำรงชีวิต
               🏃‍♀️สุขภาพ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เป็นทุนสำคัญของชีวิต หากเจ็บป่วยเราก็ไม่มีความสุข
               👨‍👩‍👧‍👧ครอบครัว เป็นแหล่งกำลังใจและความสุขที่สำคัญในชีวิตคนเราเมื่อเรารู้ว่า อะไรคือสิ่งสำคัญในชีวิต เราควรวางแผนการใช้เวลาให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราให้ความสำคัญเพิ่มเวลาให้กับเรื่องที่มีความสำคัญ ลดเวลาในเรื่องที่ไม่สำคัญหรือสำคัญน้อยกว่า
               ในบางครั้ง คุณอาจต้องปฏิเสธการเข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่มีความสำคัญในชีวิตเพื่อจะได้ทำสิ่งที่มีความสำคัญมากกว่า คุณพร้อมแล้วหรือยัง?

 

📝ตัวอย่างบันทึกกิจกรรมการบริหารเวลา
               ทบทวนการใช้เวลาในสัปดาห์ที่ผ่านมา คุณทำอะไรไปบ้าง บันทึกกิจกรรมที่ทำลงในช่องว่าง

 

เรื่องสำคัญและเร่งด่วน

 

 

เรื่องสำคัญแต่ไม่เร่งด่วน

 

 

 เรื่องไม่สำคัญที่เร่งด่วน

 

 

 

 เรื่องไม่สำคัญและไม่เร่งด่วน

 

 

 

              

               เมื่อได้ทบทวนการใช้เวลาในสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วคุณอยากทำอะไรให้มากขึ้น.......................................
..............................................................................................................................................................................
               คุณอยากทำอะไรให้น้อยลง.............................................................................................
..............................................................................................................................................................................
               เก็บความรู้สึกที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการใช้เวลานี้ไว้ในใจ คอยย้ำเตือนกับตัวเอง และจัดเวลาการใช้เวลาใหม่ ที่ตรงกับสิ่งสำคัญในชีวิตของคุณ สร้างสมดุลระหว่างการงาน สุขภาพ และครอบครัว

 

📝ตัวอย่างกิจกรรมในแต่ละประเภท

เรื่องสำคัญและเร่งด่วน

📅ทำงานให้เสร็จตามกำหนด

🏥พาลูกป่วยไปหาหมอ

 

 

 

 เรื่องสำคัญแต่ไม่เร่งด่วน
🚴‍♂️ออกกำลังกาย
👨‍👩‍👧‍👦ท่องเที่ยวกับครอบครัว
🚗เยี่ยมพ่อแม่
📚อ่านหนังสือให้ข้อคิด
🩺ตรวจสุขภาพ
 เรื่องไม่สำคัญที่เร่งด่วน
🛒ซื้อของลดราคา
🎞ดูละครตอนจบ
เรื่องไม่สำคัญและไม่เร่งด่วน
📱พูดคุยเรื่อยเปื่อย, แชท
📺ดูทีวี,เล่นเกมส์